Kavalkád - Egri Demokratikus Magántanuló Központ

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy 2013 szeptemberében az Európai Demokratikus Iskolák Közösségének (EUDEC) tagjaként Egerben demokratikus szellemű magántanulói központ alakul. Várjuk azokat a családokat, akik valamilyen okból úgy döntenek, hogy gyermekük nem vesz részt a hagyományos iskolai oktatásban, és helyette valamilyen alternatív oktatási módszert illetve közösséget szeretnének.

A jövő iskolája

Sokan sok fórumon emlegetik, hogy jelenlegi iskolarendszerünk elavult (nem csak itt Magyarországon, de a hagyományos iskolák szerte Európában), kialakulásakor tulajdonképpen az ipari forradalom egyszerű munkaerő igényét szolgálta ki és alapjaiban azóta sem változott sokat. Célja, hogy tömegeket lásson el olyan tudásanyaggal, amely által az egyén alkalmassá válik ellenőrzés mellett egyszerű munkafolyamatok elvégzésére és a világban való alapvető tájékozódásra.

A probléma csak annyi, hogy a 19. század óta a világ teljesen átalakult. Kiszámíthatósága minimális, állandó változásban élünk, ahol tegnap megszerzett információ mára már elavult, a biztos munkahelyek kora pedig végleg lejárt. Gyermekeinket az oktatásnak arra kell felkészítenie, hogy alkalmazkodjanak ezekhez a gyorsan változó körülményekhez és éles szemmel észrevegyék bennük a lehetőséget. Régi tudásanyagok felidézése helyett tudniuk kell hogyan szerezzék be a legfrissebb információkat és tudniuk kell kreatívan újrarendezni azokat. Alkalmasnak kell lenniük az élethosszig tartó tanulásra, mert valószínűleg életük során számos alkalommal kell átképezniük magukat. Ezen kívül meg kell tanulniuk hatékonyan együttműködni a közösség többi tagjával, mert egy jól működő csoportban az ember lehetőségei megsokszorozódnak. A hatékony együttműködés elsősorban magasszintű toleranciakészséget jelent, egy jó közösségben ugyanis a kiemelten tehetséges gyereknek ugyanúgy helye és feladata van, mint annak, aki valamilyen segítségre szorul.

Hogyan elégedhet meg az iskola ilyen körülmények között azzal, hogy egységes tantervvel, harminc körüli osztálylétszámokkal, versenyre és hierarchiára alapozott módszerekkel óriási fölösleges adathalmazt erőszakoljon a gyerekekre egyéni adottságaik minimális figyelembevételével?

Azt gondoljuk (és velünk együtt világszerte sok szakember is), hogy a jövő iskolájának sokkal szabadabbnak és demokratikusabbnak kell lennie, mint a jelenleginek. A gyerekeket elsősorban gondolkodni kell megtanítani, nem arra, hogy miről mit gondoljanak. Az alapfokú oktatásnak tulajdonképpen csak néhány dologra kellene koncentrálnia, de arra nagyon: kiváló szövegértési készségek, alapvető logikai és matematikai ismeretek, nyelvtudás, számítógépes ismeretek, a legfontosabb pedig az alapos önismeret egészséges önbizalommal.

Mi az a demokratikus iskola?

A világ számos országában (USA, Nyugat-Európa, Izrael, Dél-Afrika stb.) évtizedek óta működnek intézmények, amelyek magukat demokratikus vagy szabad iskoláknak nevezik.  Kevés ország meri ezeket az iskolákat az akkreditált oktatási rendszer körébe emelni, általában félhivatalosan, a közösség fenntartó erejével működnek. Tanulóik vizsgázni kényszerülnek, ha iskolát váltani vagy továbbtanulni szándékoznak, működésük tehát a magántanulói státusszal mutat közeli rokonságot, de a név ellenére a diákok valódi, működő közösségekben nevelkednek.

Azok a szülők, akik gyermekeik iskoláztatására ezt a rögös utat választják hisznek abban, hogy a gyermek természetes kíváncsisága a kulcs a valódi tanulási motivációhoz és a sikerhez, ami nem az ötös érdemjegy megszerzését tűzi ki célul, hanem a világ megismerését. Meg vannak győződve arról, hogy a gyerekeknek időt és teret kell biztosítani arra, hogy önmagukat megismerjék és a világot (talán másféle konklúziókkal, mint szüleik generációja) újra felfedezzék, ugyanis csak ez a fajta tanulás tud elegendő döntéshelyzetet és személyes felelősséget produkálni, ahol az újításoknak helye lehet.

A demokratikus iskolák közösségének tagjai egyenrangúak, szabályaikat, amelyek szerint mindennapjaikat élik maguk hozzák, és ezeket a közösség tagjain szigorúan számonkérik. Kiváltságosok nincsenek, a tantestület tagjaira ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a gyerekekre. A szabályok azonban állandóan változnak, a közösség a változó valósághoz alakítja őket a rendszeres demokratikus gyűléseken. A gyerekek megtanulják, hogy a szabályok nem azért vannak, hogy vakon engedelmeskedjünk anélkül, hogy tudnánk mi az értelme. Szabályok azért vannak, hogy megkönnyítsék a csoport együttélését, és mivel értünk vannak, jogunkban áll ezeket állandóan felülvizsgálni és megváltoztatni.

A demokratikus közösségben tanuló fiatalok megszokják, hogy képviseljék saját érdekeiket, folyamatosan véleményt formáljanak, és ezeket érthető módon a közösség tudomására hozzák. Alapvető tapasztalatuk, hogy a világot meg lehet változtatni, és ez csak rajtunk múlik. Másokra mutogatás helyett személyes felelősséggel tartozunk mindenért, ami körülöttünk történik.

Az egri magántanuló központ

A magántanulói központunk Egerben egy alulról jövő kezdeményezés. A kitűzött céljaink eléréséhez szükséges infrastrukturális feltételeket megteremtettük, egy lakásban a gyerekek együtt lehetnek az iskola személyzetének közreműködésével, akik fő feladatuknak tekintik egy ingergazdag környezet megteremtését, felkínálva a tanulás számos lehetőségét, a gyerekeket mindenben támogatva.

Ízelítő a mindennapokból:
 • A gyerekek vegyes korcsoportokban tanulnak (az óvoda és iskola természetesen különválasztva), csoportonként két pedagógussal
 • Projekt módszerrel dolgozunk, ahol a különböző korú gyerekeknek lehetőségük van érdeklődésüknek megfelelő feladatokat végezni, valamint workshopokat, terepmunkákat, kirándulásokat szervezünk, meghívjuk a városi közösség különböző tagjait a gyerekek érdeklődésének megfelelően
 • A tevékenységek nem kötelezőek, a gyermek (illetve jogilag a szülő) maga felel a tanulási előmeneteléért. A korosztálynak megfelelő ismereteket (NAT) beépítjük a programokba, viszont csak lehetőségként, számonkérni nem fogjuk
 • A tanulóknak egy magántanulók számára kifejlesztett számítógépes program áll rendelkezésére, amelyben gyakorlatias kérdések és problémák formájában feldolgoztuk a NAT-nak megfelelő anyagot (ennek segítségével földrajzi helytől függetlenül lehetőség van a használatára, a diákok közötti kommunikációra, mentori segítség vagy tanórák igénylésére)
 • Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos életmódra nevelésre
 • A szülők aktív részesei az iskola életének, ha kedvük van hozzá, különböző foglalkozások megtartására is vállalkozhatnak
 • Az iskolában folyamatosan jelen vannak angol nyelven kommunikáló felnőttek: anyanyelvi tanárok, önkéntesek, stb.
A magántanuló központ szolgáltatásainak igénybevételéhez szükségünk van a szülők hozzájárulására. Számos önkéntessel dolgozunk, tehát a hozzájárulás az épület fenntartásán túl főleg az étkezéshez és a programok lebonyolításához szükséges. A költségek egy részét pályázati pénzekből és adományokból fogjuk finanszírozni.

A magántanulói jogviszony 

A magántanulói jogviszony létrehozására két lehetőséget ajánlunk:

1. Magántanulói jogviszony bármelyik magyarországi oktatási intézménnyel. Itt a magántanulói státuszt az iskola igazgatójának kell jóváhagynia, amelynek zökkenőmentes lebonyolítása iskola és gyerekfüggő. Előnye, hogy a jogviszony nem tandíjköteles. Hátránya, hogy bár a magántanulókkal az iskola nem kap normatívát, félévente le kell őket vizsgáztatnia, amire a diák osztályzatot kap.

2. A Clonclara School. A gyerekek tanulói jogviszonyt létesítenek ezzel az Egyesült Államokbeli iskolával, amely ernyőintézményként a világ számos országában élő, otthontanuló fiatalokat tartja számon diákjaiként. (egy hasonló intézmény magyarországi létrehozása folyamatban van) A tandíj egy havi 15 ezer forintnak megfelelő összeg, amelyet egyszerre kell befizetni a tanév elején. Ezért a pénzért a diák igénybe veheti egy mentor segítségét a tanulás megszervezéséhez. Az iskola lehetőséget ad vizsgák letételére is, amellyel a tanuló bármilyen intézményben továbbtanulhat. Előnye, hogy a gyerek nem kényszerül rendszeresen vizsgákon számot adni a tudásáról. Hátránya, hogy a családnak finanszíroznia kell a tandíjat, a bizonyítványt pedig honosíttatni kell.

A tanulói jogviszony létrehozása a szülők felelőssége, központunk azonban tanácsadással illetve szükség esetén jogi képviselettel támogatja a hozzánk beiratkozó családokat.

Hogyan tovább?

Az érdeklődő szülőknek a következő anyagot ajánljuk megtekintésre a demokratikus iskolák szellemiségéről és módszereiről általában:
A. S. Neill: Summerhill - A pedagógia csendes forradalma, Kétezeregy Kiadó, Piliscsaba, 2004

Azokat, akik a fenti anyagok elolvasása és megtekintése után úgy érzik, hogy gyermekük számára magántanulói központunk a legmegfelelőbb hely, szívesen várjuk egy kötetlen beszélgetésre.

Kérem, regisztráljanak előtte következő e-mail címen a szervezés gördülékenyebb lebonyolítása érdekében: egrikavalkad@gmail.com

Üdvözlettel:
Kavalkád Egyesület, Eger
az Egymásért Egyesület ajánlásával

2 megjegyzés:

 1. Szeretnénk veletek felvenni a kapcsolatot. ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda, Sárospatak.
  Csetneki József
  igazgató

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves József! Az egrikavalkad@gmail.com e-mail címen keresztül tudja felvenni velünk a kapcsolatot.

   Törlés